Någon mil söder om Kalmar på den bördiga Möreslätten ligger Hossmo Gård,
inte långt från socknens kyrka med samma namn.
Vid mitten av 1700-talet var Hossmo by delad i en östra och en västra del.
Den västra delen låg ungefär därHossmo gårds bebyggelse ligger idag. Västra Hossmo bestod av fyra gårdar varav en var utflyttad
men de övriga låg på gårdstomter längs landsvägen. Den mellersta av dessa tre gårdar kallades Smedegården.

Efter att Hossmo Gård har stått tom i mer eller mindre 43 år, har det nu blivit liv i det gamla boningshuset och svinladan.
Med stor respekt för husets historia har det återställts till sin forna glans i den mån det varit möjligt.
Viss anpassning till dagens standard har gjorts för att verksamheten ska kunna fungera.

Hossmo Gård ägs idag av Mikael Sparretun som även äger och driver Åmund Vin & Fruktgård.